Głębocka - rozbudowa na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Głębocka - rozbudowa na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka. W grudniu 2014 r. podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zamówieniem objęty jest odcinek ul. Głębockiej od ul. Podwójnej do ul. Berensona; tj. ok. 1,49 km, odcinek ulicy Berensona o długości 420 m, ul. Lewandów o długości ok. 140 m oraz nowoprojektowany odcinek o długości ok. 160 m. Łączna długość inwestycji to 2,32 km.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę jednojezdniowej drogi klasy Z. Liczba pasów ruchu w rejonie skrzyżowań dostosowana zostanie do potrzeb ruchu. W ramach zadania zrealizowana zostanie budowa chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań oraz usunięcie kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną jak i związaną z funkcjonowaniem ulicy.

Rozpoczęcie robót planowane jest w 2017 r., a planowany czas realizacji zadania ok. 14 miesięcy.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone