Gandhi - budowa ulicy

Inwestycja zlokalizowana jest na w dzielnicy Ursynów i polega na budowie ul. Indiry Gandhi na odcinku 500 m - od ul. Pileckiego do ul. Płaskowickiej (do granicy rozwiązań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

Obecnie ulica ma nawierzchnię z płyt betonowych i kończy się ślepo przed ul. Płaskowickiej. W przyszłości w rejonie skrzyżowania ul. Gandhi i ul. Pileckiego powstanie Szpital Południowy, co stwarza konieczność poprawienia układu drogowego w tym rejonie Warszawy.

20.11.2014 r. została podpisana umowa z firmą PPHU „PIEDAN” Daniel Pietrzak na wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz uzyskanie decyzji zrid na budowę ul. Gandhi. Planowany termin realizacji zamówienia to 20.03.2017 r. Konieczne jest dowiązanie projektu ul. Gandhi do rozwiązań projektowanych przyjętych w ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie pn. „projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” .

W wyniku spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 8.9.2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany do projektu ul. Gandhi:

  1. w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych ścieżki rowerowe zostały oddzielone od chodników pasem zieleni o szerokości 1,5 m,
  2. w celu spowolnienia ruchu zaprojektowano przystanki autobusowe na pasie jezdni (zamiast przystanków w zatokach),
  3. doprojektowano przejazd rowerowy przy przejściu dla pieszych w rejonie przystanków autobusowych,
  4. doprojektowano dodatkowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu z ul. Alternatywy i ul. Pustułeczki,
  5. w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu zostały zaprojektowane zatoki postojowe z parkowaniem ukośnym (zamiast prostopadłym).

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2015-2018 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone