Poprawa jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych

Poprawa jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych

W latach 2017-2018 na terenie m.st. Warszawy zostanie utwardzonych kilkanaście kilometrów lokalnych dróg gruntowych w ramach Programu poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych.

Założenia programu:

  • Władze dzielnic poproszone zostały o wskazanie na swoim terenie dróg gruntowych posiadających kategorię drogi publicznej gminnej, które powinny w pierwszej kolejności zostać utwardzone;
  • Utwardzenie dróg polegać będzie na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników, itp. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na szybkie poprawienie jakości dojazdu do posesji i osiedli mieszkaniowych;
  • Zgłoszone przez dzielnice drogi zostaną zweryfikowane pod względem własności terenu, parametrów technicznych, warunków gruntowych oraz planowanych inwestycji np. budowy oświetlenia, wodociągu, kanalizacji, itp.

Program podzielono na dwa lata. W 2017 r. planowane jest utwardzenie około 50 dróg w 13 dzielnicach. Lista wytypowanych ulic oraz dzielnic w trakcie tegorocznej edycji programu może ulec zmianie.

Roboty drogowe planowane są w cyklach tygodniowych. Po zakończeniu prac w jednej dzielnicy, rozpoczną się w kolejnej.

WYKONAWCA

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

TERMIN REALIZACJI

I etap 05.2017-11.2017

II etap 2018 r.

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 20 mln zł