Nowolazurowa - budowa drogi

Ulica Nowolazurowa przebiega przez dzielnice Włochy,Ursus i Bemowo

Podstawowe parametry ulicy:

 • klasa drogi: G (główna)
 • dwie jezdnie jednokierunkowe z dwoma pasami ruchu po 3,5 m każdy
 • pas dzielący o szerokości 5 m
 • minimalna szerokość chodnika: 2,0 m
 • minimalna szerokość ścieżki rowerowej: 2,5 m
 • kategoria ruchu: KR5
 • konstrukcja nawierzchni dostosowana do dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu: 115 kN

Droga przekracza linię kolejową:

 • dla trasy PKP Warszawa – Katowice przejście wiaduktem,
 • dla trasy PKP Warszawa – Poznań przejście tunelem,
 • dla stacji postojowej PKP „Odolany”  przejście wiaduktem.

Inwestycja została podzielona na kilka etapów realizacyjnych:

Etap I – odcinek od węzła z Al. Jerozolimskimi do ul. ks. J. Chrościckiego. Budowa zakończyła się w 2013 r.
Etap II – odcinek od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej. Budowa zakończyła się w 2015 r.
Etap III – odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej. Budowa zakończyła się w 2016 r.
Etap IV – odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej. Realizacja planowana jest na lata 2016 – 2018.
Etap obejmuje odcinek o długości 1,9 km od ul. Sterniczej do skrzyżowania z ul. Górczewską.
Projektowany korytarz drogowy stanowi poszerzenie istniejącego pasa drogowego do szerokości około 40,0 m. Poszerzenie dotyczy zachodniej strony istniejącej ul. Lazurowej. Od skrzyżowania z ul. Sterniczą do rejonu skrzyżowania z ul. Górczewską droga została zlokalizowana na terenie wolnym od zabudowy po dawnych terenach rolnych.

Na tym odcinku występuje uzbrojenie terenu wymagające przebudowy z uwagi na kolizję z inwestycją. Są to m.in.: sieć elektroenergetyczna, oświetleniowa, gazowa, wodociągowa, infrastruktura telekomunikacyjna.

W ramach budowy ul. Nowolazurowej na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej przewidziano w szczególności:

 • poszerzenie przekroju ulicy do dwóch jezdni, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i wydzielonymi pasami do skrętów w prawo i lewo na skrzyżowaniach,

 • skrzyżowania jednopoziomowe sterowane sygnalizacją świetlną,

 • zatoki autobusowe zlokalizowane na wylotach skrzyżowań, przystanki autobusowe wyposażone w wiaty,

 • chodniki o minimalnej szerokości 2,0 m,

 • ścieżki rowerowe o szerokości 2,5 m,

 • budowę odwodnienia i oświetlenia ulicy,

 • przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną i podziemną,

 • roboty rozbiórkowe,

 • zieleń.

Dla budowy ul. Nowolazurowej na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej planowane jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie na całości lub części odcinka innych form zabezpieczeń akustycznych niż te, które przewidziano w zatwierdzonym projekcie budowlanym (ekrany akustyczne).

Projekt: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone

02.10.2015 r. Przejazd wiaduktami nad torami PKP.

Nowolazurowa od Chrościckiego do Połczyńskiej - 3 września 2015 r.

Nasuwanie wiaduktu

Budowa drogi na odcinku od Chrościńskiego do Połczyńskiej

Wsuwanie tunelu