Łodygowa - przebudowa drogi

Ulica Łodygowa znajduje się w dzielnicy Targówek i zapewnia mieszkańcom nowowybudowanych osiedli połączenie z ulicą Radzymińską, a tym samym dojazd do centrum Warszawy lub drogi krajowej nr 8. Łodygowa stanowi też alternatywną, omijającą ulicę Targową, trasę dla mieszkańców południowej Warszawy, którzy kierują się na Białołękę lub na północny wschód. Długość odcinka ulicy znajdującego się na terenie miasta wynosi około 1650 metrów.

ZAKRES PRAC

Przygotowany projekt w wybranym wariancie zakłada budowę drogi klasę G (droga główna) o długości około 1,6 km i przekroju 2x2 pasy ruchu, z wyznaczonymi pasami do skrętu. Na odcinku o długości 320 m począwszy od ul. Radzymińskiej przebudowa polegać będzie na poszerzeniu jezdni, zaś na dalszych 910 m dodatkowo ograniczona zostanie dostępność do drogi głównej i wybudowane jezdnie serwisowe.

W wyniku przebudowy ulica Łodygowa będzie miała dwie jezdnie, każda o szerokości 7 m. Jezdnie zostaną rozdzielone 2,5 metrowym pasem dzielącym o długości 1230 m. Wybudowane zostaną również drogi serwisowe o długości 1100 m.

Wybrany wariant dwujezdniowy zapewni znacznie większą przepustowość i pozwoli uniknąć zatrzymania ruchu w przypadku awarii pojazdu. Odseparowanie strumieni ruchu w obu kierunkach przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. W trakcie przebudowy wykonane zostanie nowe odwodnienie, przebudowa sieci energetycznej, wykonane chodniki i ścieżki rowerowe.

WYKONAWCA

Balzola Polska Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

08.2017-11.2018

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 36,2 mln

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone