Głębocka - rozbudowa na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Głębocka - rozbudowa na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka i polegać będzie na przebudowie (rozbudowie) ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwójnej do ul. Berensona.

ZAKRES PRAC

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę jednojezdniowej drogi klasy Z po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań, chodników, dróg rowerowych oraz zatok autobusowych. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. Berensona z ul. Kąty Grodziskie powstaną ronda. Ul. Lewandów zostanie połączona z ul. Berensona nową drogą, przebiegającą równolegle do ul. Głębockiej.  Łączna długość inwestycji to około 2,3 km dróg.

Poza robotami drogowymi, wybudowana lub przebudowana zostanie następująca infrastruktura: kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne, gazociąg, urządzenia wodne oraz sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Równolegle prowadzona będzie inwestycja MPWiK polegająca na budowie sieci kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, kanalizacji ściekowej i tłocznej w pasie drogowym ul. Berensona i Kąty Grodziskie oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Głębockiej i ul. Berensona.

WYKONAWCA

STRABAG Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

10.2017-02.2019

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 49 171 387,48 zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone