Czerniakowska – bis - budowa ulicy na odcinku od Czerniakowskiej do Wolickiej

Czerniakowska – bis - budowa ulicy na odcinku od Czerniakowskiej do Wolickiej

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Mokotów.

ZAKRES PRAC

W zakres wchodzi budowa dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką. Długość ulicy to około 1,88 km. W pasie dzielącym jezdnie na odcinku od ul. Planowanej Melomanów do ul. Planowanej Wschodniej powstanie rezerwa na trasę tramwajową. Do czasu jej powstania, rezerwa będzie przeznaczona pod pasy dla autobusów. W ramach zadania projektowane są cztery skrzyżowania pełne i dwa skrzyżowania tylko ze skrętami w prawo. Wzdłuż ul. Czerniakowskiej - bis wybudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz pozostała infrastruktura drogowa.

WYKONAWCA

Budimex

TERMIN REALIZACJI

04.2017 - 10.2018

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 39,5 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone