Otwarcie ofert na budowę Czerniakowskiej bis

Otwarte zostały oferty na budowę ul. Czerniakowskiej bis. Do przetargu stanęło siedem firm i konsorcjów: Budimex, Skanska, Strabag, Porr Polska Infrastructure, konsorcja: Balzola Polska i Balzola Hiszpania, Inżynieria Rzeszów i Mabau, Budownictwo Drogowe Jarpol i Mosty Łódź.

Przy ocenie ofert zastosowane będą dwa kryteria: cena (60%) i okres rękojmi (40%). Zaproponowane ceny wahają się od 39 mln do 59 mln zł, okres rękojmi na wykonane roboty u wszystkich oferentów jest taki sam – 84 miesiące.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał na realizację zadania 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.