Obwodnica śródmiejska - jak jest, a jak napisano

Czytając dzisiejszy materiał na stronie tvnwarszawa.pl pt. Dyskusja o obwodnicy śródmiejskiej. „Powiem Panu szczerze nie wiem” trudno oprzeć się wrażeniu, że jego publikacja miała na celu jedynie dezinformację. Tematem dyskusji było przygotowywane zadanie pt. obwodnica śródmiejska na odcinku od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej wraz z prezentacją pracy członka Komisji Dialogu Społecznego pana Leszka Wiśniewskiego o obszarze, na którym znajduje się planowana obwodnica. Z artykuły jednak wynika, że przedmiotem dyskusji była koncepcja programowa obwodnicy, która jak twierdzi autor artykułu, jest znana od stycznia, podczas kiedy koncepcja taka jeszcze nie powstała. Obecnie ZMID dysponuje wariantami wyjściowymi, które są dostępne na naszej stronie internetowej. W oparciu o nie trwa diagnoza lokalna. Spotykamy się m.in. z właścicielami i zarządcami nieruchomości znajdujących się w rejonie planowanej drogi. Uzyskujemy dzięki temu informacje dotyczące warunków obsługi komunikacyjnej i logistycznej terenów, którymi podmioty te zarządzają oraz wiedzę o oczekiwaniach związanych z nową drogą. Rozmawiamy o zamierzeniach oraz harmonogramie działań przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Na tej podstawie oraz w oparciu o analizę urbanistyczną i prognozy natężeń ruchu opracowany zostanie wariant, który będzie stanowił materiał do konsultacji społecznych. Planujemy poddać pod dyskusję społeczną m.in. takie elementy projektu jak: lokalizacja przystanków komunikacji publicznej, przebieg chodników i dróg rowerowych, rozwiązania w rejonie dróg lokalnych. Przewidujemy, że materiał umożliwiający przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie gotowy jesienią i że jeszcze w tym roku wszczęte będzie postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej wydaniu przyjdzie czas na opracowanie projektu budowlanego. Trudno jest zatem oczekiwać od przedstawiciela ZMID, że na obecnym etapie prac nad dokumentacją projektową będzie mógł precyzyjnie odpowiadać na pytania dotyczące przebiegu drogi rowerowej czy szerokości jezdni. Szkoda, że takich informacji w relacji autora artykuły nie przeczytamy. Zawsze lepiej jest napisać, że urzędnik nic nie wie. Rzeczywiście, tak jest krócej i prościej. Oceniamy to jako lekceważenie, przede wszystkim czytelników.

Link do artykułu: tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,dyskusja-o-obwodnicy-srodmiejskiej-powiem-panu-szczerze-nie-wiem,232289.html