Zamknięcie ul. Czwartaków

17 marca ok. godz. 22 zostanie wyłączona z ruchu ul. Czwartaków od Żołnierskiej do skrzyżowania z Zesłańców Polskich wraz ze skrzyżowaniem. Objazd poprowadzony będzie Strażacką, Chruściela „Montera” i Paderewskiego. Na...

Czytaj więcej

 

Przetarg na budowę ul. Gandhi

Ogłosiliśmy przetarg na budowę ul. Gandhi od ul. Pileckiego do skrzyżowania z ul. Alternatywy i Pustułeczki. Zamówienie obejmuje m.in. prace drogowe, przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej....

Czytaj więcej

 

Przetarg na budowę Łodygowej

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Łodygowej. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 kwietnia 2017 r. Podczas oceny ofert zastosowane będą dwa kryteria: cena (60%) i okres rękojmi (40%). Wybrany w przetargu wykonawca...

Czytaj więcej